תגית: אפוטרופסות

כל אדם בוגר נחשב אפוטרופוס לחייו אלא אם כן אינו כשיר לכך. אפוטרופסות יכולה להילקח ממנו כדי להגן על חייו ועל האינטרסים שלו
אנו רואים בכל בגיר אפוטרופוס ראוי לטפל בעצמו, לדאוג לענייניו החוקיים והמעשיים, אלא אם כן מסיבות שונות אינו מסוגל לעשות זאת. במקרים שבהם הוא … קרא עוד