אין נכסים בלי מיסים. לא קיימת חיה כזאת. ישנה סברה הטוענת כי כדאי להשקיע בנכסים על מנת להבטיח את עתידכם הכלכלי.

shadow

דיני עבודה עוסקים במערכת היחסים העדינה בין מעביד לעובד. אדם העובד במקום עבודה כשכיר הוא מוגדר כעובד.

shadow

דיני חברות באים להסדיר מעמד ויחס בין גורמים בתוך חברה. לא פעם עולות בעיות וניגודי אינטרסים בין גורמים בחברה.

shadow