מדוע במקרים מסוימים לא כדאי לוותר על שירותי עורך דין?